Werkwijze

Veranderen = vertrouwen
Veranderen en vernieuwen is in mijn visie niet-rationeel en niet-lineair, en tegelijk vorm-baar. Het is eerder een kwestie van doen, dan van denken. En van de juiste dingen goed doen, in plaats van lukraak veel dingen doen. Cruciaal voor echt succes is onderling vertrouwen, goede communicatie en krachtige verbindingen.
Verder werk ik met je, in plaats van voor je. Verder trek ik graag op met iedereen die nodig is om de klus te klaren. En vanzelfsprekend met professionele, excellente teams. Met mensen van verschillende pluimage. Verschillen vergroten nl. de kwaliteit en de mogelijkheden.

Veranderen doe je…
Ik doe aan doen-denken. Ik denk en doe, tegelijkertijd en in afwisseling. Dat gaat sneller en geeft betere resultaten. Blijven denken zorgt ervoor dat ik scherp blijf en slimme dingen doe. Doen zorgt er voor dat ik snel iets probeer, ervaring opdoe en feedback krijg wat wel en niet werkt. De combinatie van denken en doen genereert energie, is leuker en geeft meer voldoening.

Leren kijken vanuit het overzicht
Vanuit het overzicht zie ik de zaken in perspectief. Dan snap je hoe het geheel samenhangt.

Leren van de toekomst
Ik geloof in toekomstleren. Vanuit het idee dat je de vraagstukken van nu – veroorzaakt door het denken van toen – niet oplost met de kennis van nu. Ik los de vraagstukken van nu graag op met de kennis van straks.
De meeste ontwikkelingen gaan sneller dan je kunt bedenken. Dan is de snelheid van leren en ervaren en schakelen belangrijker dan vooraf alles weten. Mijn manier van werken is er op gericht op de afstand tussen theorie en praktijk te elimineren. Snel iets in praktijk brengen zorgt voor feedback, waarop je aanpassingen kunt doen. Daarvan word je heel snel heel effectief.

Methoden
De methoden die ik gebruik combineren denken, doen, ratio en intuïtie op een vanzelfsprekende manier. Ik maak gebruik van methoden en technieken gebaseerd op: