Portfolio

Mijn inspanningen waren tot voor kort vooral betrokken op de transformatie in de (woning)bouw- en energiesector. Meer recent zijn daar activiteiten in de voedselsector bijgekomen.

1. Transitie in gang zetten

De uitdaging bij innovatieprogramma Energiesprong was om een programma neer te zetten dat forse energiebesparing bij woningrenovatie door woningcorporaties (> 45%, later energieneutraal) mogelijk zou maken. Als programmamanager heb ik ontdekt dat – hoewel de uitdaging in eerste instantie technisch was geformuleerd – andere zaken dan techniek cruciaal  zijn daarvoor. Vanaf dat moment heeft de focus gelegen op het op gang brengen van integrale innovatie op zowel techniek, als aanbestedingsproces, verdienmodel, contractvorming. reframing naar integraal innovatievraagstuk, businessdevelopment en transitie van het speelveld, zonder daarbij uit te gaan van structurele subsidies.
Resultaat:

  • 11.000 woningrenovaties naar Nul-op-de-Meter (enerigieneutraal): in deal Stroomversnelling Huur hebben 4 bouwbedrijven en 6 woningcorporaties dit met elkaar afgesproken: bouwbedrijven ontwikkelen voor eigen rekening en risico energieneutrale (nul-op-de-meter) renovatieoplossingen  voor de meest gangbare woningtypen in Nederland
  • Nul-op-de-Meter (energieneutraliteit) is de nieuwe standaard in de markt geworden met als aanpalende zaken: nieuw business model, inclusief prestatiegaranties op de lange termijn, verschuiving van rollen, nieuwe vraag-aanbod interactie tussen bouwbedrijven en woningcorporaties, nieuwe contractvorming, omvorming van renovatie(klant)processen met bewoners
  • De condities voor opschaling gecreëerd – in wet- en regelgeving (huur- en omgevingswet) en in innovatieprogramma door in verschillende steden lokale/regionale 1000+ deals te maken (programma Hoogspringers)
  • Verandering van scope in sociale huursector van huur naar integrale woonlasten

Later is de Brede Stroomversnelling in het leven geroepen, wat dezelfde opgave faciliteert in den brede.

2. Innovatie versnellen

Binnen Challenge the Future was de uitdaging om een innovatievehikel te creëren waarin studenten een woning ontwerpen voor 2 personen met een kostprijs van 25.000 euro. Mijn rol: trekker van het proces om het vehikel te ontwerpen en te realiseren.

3. Stakeholder & speelveldanalyse

Opdrachtgever Climate KIC zocht naar een blik van buiten op de woning- en bouwsector om de passendheid van haar programma’s te toetsen. Stakeholder interviews en een validerende multi-stakeholder workshop gaven de input daarvoor. Meer lezen? Check CKIC BTA Report Drivers and Barriers of Deep Retrofitting in the Netherl….

4. Facilitatie van bijeenkomsten

Een greep uit mijn facilitatie-portfolio:

  • Opdrachtgever Brabantse Stroomversnelling zocht een lead-facilitator voor een tweedaagse werkconferentie. Dit heeft geleid tot het sluiten van multi-stakeholder overeenkomst De Brabantse Stroomversnelling.
  • Opdrachtgever Bouwcampus faciliteren bij een deelsessie voor de marktverkenning van de Nationale Politie.
  • Brede Stroomversnelling: facilitator maandelijkse werkdagen.
  • Opdrachtgever Vereniging Buitenstad zocht een facilitator om een strategiedialoog te begeleiden. Dit heeft geleid tot het inzetten van een gedragen nieuwe koers.
  • Koplopersnetwerk Voedselfamilies in Zuid-Holland: deelsessies gefaciliteerd.