Systeeminnovatie

Veel actuele vraagstukken zijn systeemvraagstukken. Een individuele speler kan dingen veranderen. Vaak is er meer nodig. Veelal zullen de spelers op het speelveld een ander spel met andere regels moeten gaan spelen.

Energietransitie = systeeminnovatie

Zo is de energietransitie niet het domein van de gemeente/overheid alleen. Het is ook niet het domein van de huiseigenaar alleen. En ook niet van de energieleverancier, of de renovatiespecialist, of de zonnepanelen fabrikant. Om de transitie vorm te geven zijn alle spelers nodig. En hoe doe je dat? Hoe betrek je alle spelers bij het nieuwe verhaal? Hoe creëer je een nieuwe markt? Hoe lok je innovatie uit? Hoe ondersteun je de koplopers? Hoe zet je de goede condities neer voor de massa? Aan welke eisen moet het nieuwe systeem voldoen?

Voedseltransitie = systeeminnovatie

Hetzelfde geldt in landbouw en voedsel. Er zijn veel vraagstukken rond de duurzaamheid van ons voedsel en landbouwsysteem. Hoe economisch houdbaar is het systeem? Er zijn veel alternatieven uitgeprobeerd. Hoe maak je die groter? Hoe creëer je massa?
Dat kun je denken aan de manier van produceren, vraagstukken rond dierenwelzijn,  Hoe kom je tot andere verwaarding? Tot een beter verdienmodel voor de primaire producent? Hoe krijgt kwaliteit een goede prijs? Welke prikkels zou het systeem moeten hebben om de juiste uitkomsten te creëren? Hoe bouw je veerkracht in het systeem?

Versnellen is mogelijk!

Zoek je naar het definiëren en versnellen van de innovatieopgave? Wil je een beeld hebben bij de gewenste systeeminnovatie en hoe je die versnelt tot stand kunt laten komen? De vraag aan de markt anders stellen. dat geeft andere reacties. Meerwaarde voor hetzelfde geld. Het lokt innovatie uit. andere verhoudingen en interacties creeren.