Facilitatie versnelt

Een goed gefaciliteerde bijeenkomst levert meer op: meer resultaat, sneller resultaat, meer verbinding tussen mensen, meer vertrouwen in het aangaan van de uitdaging.

Context bepaalt

Voor mij staat een bijeenkomst nooit op zichzelf. Hij vindt plaats in een context. Wat is de situatie nu? Waar willen we naar toe? Waar gaat het op dit moment om?
In het bedenken van de bijeenkomst moet duidelijk zijn wat de bedoeling is. Dat is leidend voor het programma dat we ontwikkelen.

3 manieren om te versnellen:

  1. Kort en krachtig : een impuls van een halve dag tot enkele dagen
    faciliteren van bijeenkomsten van een (dag)deel. Ook mogelijk in de vorm van een meerdaagse werkconferentie.
  2. Lang en diep: een impuls van enkele weken of maanden in de vorm van een proces/traject of programma, incl. ontwerp en management
  3. Kort en wijds – helicopteren: sensen van het stakeholderveld – en een beeld geven van wat er daar nodig is

Benieuwd naar een concreet aanbod?

Wat anderen over mij zeggen

De toegevoegde waarde van Patrick moet je ervaren. Dan pas weet je werkelijk wat hij brengt. Patrick geeft richting aan je idee en heeft de gave dit snel vorm te geven. Hij werkt versnellend, is scherp en gefocust. Vaak krijgt het idee al na enkele sessies goed vorm. Hij neemt daarin de belangen van stakeholders mee en vertaalt dat naar een gezamenlijk doel. Na mijn samenwerking met Patrick kan ik zeggen dat hij betrokken, daadkrachtig en doelgericht te werk gaat.
Robert Freijsen, woningcorporatie Ymere (& voorheen Challenge the Future)

Patrick heeft een strategiebijeenkomst gefaciliteerd die veel helderheid heeft opgeleverd over imago, resultaten, positie en koers voor de toekomst. Het was een prettige en productieve samenwerking. Patrick werkt degelijk, vraagt door, heeft een open oog voor zijn publiek en vraagt op vriendelijke doch duidelijke wijze ook inzet van zijn opdrachtgever. Wanneer je een ambachtelijk en betrokken facilitator zoekt die scherpte realiseert in een vriendelijke sfeer, kan ik je hem van harte aanraden.
Marian Kuijs, Vereniging Buitenstad Almere