Vormgever van toekomst

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”

Buckminster Fuller

Vormgever

Ideeën hebben een vorm nodig om betekenis te krijgen en functioneel te worden. Er zijn veel meer ideeën dan in werkende vormen omgezetten ideeën. Wat maakt dat sommige ideeën sneller opgepikt worden dan andere? Waarom slaat een idee nu wel aan, terwijl precies hetzelfde idee 10 jaar geleden nergens op sloeg?
Ik ben degene die een idee omzet in iets tastbaars. Degene die het pad effent tussen het idee en het eerste doen. Een vormgever. Daarbij zoek ik naar vormen die werken. Soms zijn het nieuwe vormen, soms zijn dat oude vormen in een nieuwe jas.

Toekomst

Ik ben vormgever van maatschappelijke meerwaarde die toekomst heeft. Dat zijn   oplossingen die ecologisch, sociaal en economisch kloppen. De aanpak van deze vraagstukken vraagt om maatschappelijke innovaties.
Om daar te komen gaan we bestaande domeinen en kaders overstijgen. Om de nieuwe oplossingen te creëren is het ontsluiten van het aanwezige creatief potentieel nodig. Om dat potentieel te ontsluiten zijn vooral andere creatieprocessen nodig. Die processen geef ik vorm.